Kwestia imigracji budzi wiele emocji. Przyczyn migracji jest wiele. Jedną z najpopularniejszych form migracji jest imigracja zarobkowa. Warto jednak zachować chłodne spojrzenie i spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak imigracja wpływa na gospodarkę.

Ważną do uwzględnienia kwestią jest wpływ imigracji na rynek pracy. W większości osoby, które decydują się na opuszczenie swojego kraju, robią to z powodu trudnego położenia finansowego. Takich migrantów określa się jako imigrantów zarobkowych. Jaki jest ich wpływ na strukturę zatrudnienia w krajach, do których przyjeżdżają? Większość migrantów przyjeżdża do pracy lub na studia .

Generalnie imigracja prowadzi do wzrostu siły roboczej, spadku wskaźnika zależności i zwiększa potencjalną zdolność produkcyjną gospodarki. Ludzie często zadają pytanie, czy imigracja powoduje bezrobocie? Migrantów często oskarża się o odbieranie pracy rodzimym mieszkańcom danych krajów– zwłaszcza w okresach wysokiego bezrobocia i na lokalnych obszarach o ponadprzeciętnym bezrobociu. Bezrobotni są grupą najbardziej dotkniętą obecnością imigrantów na ich lokalnych rynkach pracy, ponieważ aktywnie konkurują o pracę. W niektórych przypadkach do problemu bezrobocia może przyczynić się migracja. Jednak podstawową przyczyną bezrobocia nie jest migracja, ale recesja.

Migracja podnosi światowy PKB, w szczególności poprzez podnoszenie produktywności. Średnie dochody obywateli na mieszkańca rosną wraz z uzupełnianiem ich umiejętności o umiejętności migrantów. Przekazy pieniężne z zagranicy podnoszą dochód na mieszkańca w krajach pochodzenia, pomagając zrównoważyć potencjalnie negatywne skutki emigracji.

Migranci zwiększą łączne wydatki w gospodarce. Oprócz zwiększenia podaży pracy nastąpi wzrost popytu na pracę – związany ze zwiększonymi wydatkami w gospodarce. Migracja może sprawić, że wzrost gospodarczy będzie wyglądał na silniejszy niż jest. Migranci są źródłem osób w wieku produkcyjnym, a to przyczynia się do zmniejszenia stosunku emerytów do osób pracujących. Jest to korzystne dla budżetu państwa. Migracja może stworzyć bardziej elastyczny rynek pracy.

Od tysiącleci ludzie przemieszczają się między krajami i kontynentami. Żyjemy w dobie globalizacji, dlatego trudno oczekiwać, by w najbliższych latach ten trend się odwrócił. Migracja ma duży wpływ na gospodarkę i rynki pracy. Także na kulturę. Pomaga poprawić życie społeczne ludzi, którzy poznają nową kulturę, obyczaje i języki, co przyczynia się do poprawy braterstwa między ludźmi. Migracja powoduje dyfuzję kulturową, ponieważ pozwala na mieszanie się lub mieszanie dwóch lub więcej kultur. Czy to dobrze? Każdy może oceniać to inaczej. Jednak faktem jest, że taka właśnie będzie nasza rzeczywistość.