Marketing szeptany ma miejsce wtedy, gdy zainteresowanie konsumenta produktem lub usługą firmy znajduje odzwierciedlenie w jego codziennych dialogach. Zasadniczo jest to bezpłatna reklama wyzwalana przez doświadczenia klientów — i zwykle coś, co wykracza poza to, czego oczekiwali. Marketing szeptany może być wspierany poprzez różne działania promocyjne organizowane przez firmy lub poprzez stwarzanie okazji do zachęcania do komunikacji między konsumentami a konsumentami z marketerami. Nazywany również „reklamą szeptaną”, marketing ten obejmuje marketing szeptany, wirusowy, blogowy, emocjonalny i marketing w mediach społecznościowych.

Zrozumienie marketingu szeptanego.

Marketing szeptany różni się od naturalnych odniesień szeptanych do produktów i usług firmy tym, w jaki sposób może to wynikać z promocji, zachęty lub innego wpływu firmy, znanego również jako „zasiewanie”. Kiedy klient świetnie się bawi w restauracji, ponieważ jego oczekiwania zostały spełnione, a później opowiada o tym na Twitterze lub gdy ktoś miał świetne doświadczenie z użyciem produktu w nowy sposób i mówi o nim wszystkim, kogo zna, są to przykłady słów – marketing szeptany. Również marketing szeptany nie kończy się na pierwszej interakcji; prowadzi to zwykle do kaskady kolejnych interakcji.

Zachęta ze strony firmy może przybrać jedną z kilku form. Najlepszym sposobem jest danie im powodu do rozmowy, na przykład przekraczanie oczekiwań lub dostarczanie poufnych umiejętności lub informacji o produkcie. Oczywiście marketing szeptany warto łączyć z innymi działaniami, jak np. z działaniami SEO. Sprawdź dlaczego warto zainwestować w pozycjonowanie lokalne na stronie www.polecisz.pl. Inne strategie obejmują oferowanie konsumentom nowych sposobów dzielenia się informacjami o produktach i usługach firmy oraz angażowanie i interakcję z konsumentem, na przykład poprzez wzorową obsługę klienta. Jest to szczególnie cenne w przypadku obsługi klienta opartej na mediach społecznościowych, która zapewnia bezproblemowe udostępnianie i promocję.

Zalety marketingu szeptanego

Według badań 92% ludzi na całym świecie stwierdza, że ufa rekomendacjom znajomych i rodziny ponad wszelkim innym formom reklamy.

Konsumenci są bardziej emocjonalnie związani z firmą, gdy czują, że firma ich wysłucha. Dlatego w wielu firmach przedstawiciele handlowi będą omawiać swoje produkty i usługi z konsumentami osobiście lub za pośrednictwem telefonicznej linii zwrotnej. Ten rodzaj interakcji, a także wydarzenia promocyjne, mogą stymulować rozmowy o produkcie firmy.

Istnieje duża pokusa, by fabrykować marketing szeptany. W związku z tym Stowarzyszenie Marketingu Szeptanego (WOMMA) opracowało kodeks etyczny dla branży, najlepsze strategie marketingu szeptanego to „wiarygodne, społeczne, powtarzalne, mierzalne i pełne szacunku” i nie ma usprawiedliwienia dla nieuczciwości.

  1. Powiedz, kogo reprezentujesz (zawsze ujawniaj związek).
  2. Mów tylko to, w co wierzysz (bądź szczery z opinią).
  3. Nigdy nie kłam na temat tego, kim jesteś (bądź szczery co do swojej tożsamości).